Logo Logo
Čítanka 6.r.ZŠ a primu víceletého gymnázia - učebnice - Lederbuchová,Beránková
Čítanka 6.r.ZŠ a primu víceletého gymnázia - učebnice - Lederbuchová,Beránková
Krátky popis Neodolatelný produkt Čítanka 6.r.ZŠ a primu víceletého gymnázia - učebnice - Lederbuchová,Beránková od výrobce Nakladatelství Fraus, s.r.o. u nás najdete levně od 189 Kč
Obvyklá cena
  • 189
  • 199 Kč
  • 5 %
Výrobce/Značka
Nakladatelství Fraus, s.r.o.
EAN 9788072382489
Hodnocení
Řada moderních učebnic s využitím prvků vnější integrace zpracovaná s ohledem na současné trendy ve výuce mateřského jazyka a literatury Učebnice věnují zvýšenou pozornost propojování a systemizaci jednotlivých poznatků, orientují se jednak na tematické propojení různých typů textů, jednak na propojení jednotlivých složek předmětu český jazyk a literatura V nižších ročnících podporují především rozvíjení základních čtenářských kompetencí, ve vyšších ročnících se mohou stát podnětem pro vyhledávání dalších informací (odkazy na internet, propojení s internetovými stránkami nakladatelství, slovníčky v závěru jednotlivých publikací) Nedílnou součástí učebnice jsou i obrazové materiály posilující souvislosti s výtvarnou výchovou a audionahrávka obsahující jak texty, tak i hudební ukázky kontextově propojené s čítankou V roce 2006 vychází již čtvrtý komplet dané řady učebnic - Čítanka 9 - navazující na dvě učebnice předchozí, v tomto roce bude k dispozici kompletní řada pro 2 stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia Čítanka 9 je komponována jako žánrově-tematický celek české a světové literatury Opět je zastoupen blok Můj domov věnovaný českým kulturním osobnostem - A V Frič, A Mucha, B Martinů Další oddíly tvoří výběr renesanční, barokní a rokokové literatury, zařazen je blok klasicistní a preromantické literatury, blok realistických a naturalistických textů, texty reprezentující literární směry konce 19 a začátku 20 století, celek textů přinášejících obraz světových válek, německého nacismu, protektorátní situace a obraz totalitní komunistické společnosti Čítanka bude obsahovat i ukázky moderní evropské literatury, náročné pohádkové texty a kapitolu s literaturou s tajemstvím Pozornost je věnována i filmu Komplet tvoří čítanka textů, příručka učitele, texty na internetových stránkách nakladatelství a audionahrávka Výběr textů je přizpůsoben čtenářským zájmům žáka daného věku Texty jsou voleny s ohledem na to, aby podporovaly rozvoj a schopnost tvořivé recepce žáka a umožňovaly mu individuální prožívání daného díla Důraz při výběru textů je kladen také na čtenářské kompetence žáka z pohledu rozvoje komunikačních dovedností, zařazeny jsou texty odpovídající poznatkům o žánrech, texty formující city a prožitky žáka a motivačně hodnotné texty Výběr konkrétních textů je ponechán na učiteli, Příručka učitele nabízí podrobně rozpracované varianty celoročního časově-tematického plánu dle hodinové dotace Řazení textů je tematické s ohledem na propojování textů a poznatků Čítanka Čítanka je komponovaná jako výběrová, převažují texty prozaické, zastoupeny jsou i drama a lyrická poezie V čítance se nachází minimum metatextů, náměty pro interpretační analýzu jsou obsaženy v Příručce učitele Součástí čítanky je i slovníček základních literárněvědných pojmů Od sedmého ročníku je zařazen i chronologický přehled autorů, na webových stránkách nakladatelství je podrobný slovníček autorů určený jak učitelům, tak i žákům Po tematických celcích je řazen speciální blok nazvaný Hledání souvislostí, obsahující prvky vnější integrace, odkazy do ostatních především estetickovýchovných předmětů Společně s navozeným kulturně historickým kontextem blok umožňuje hledání a nalézání vztahů Na Hledání souvislostí vždy navazuje blok nazvaný Můžete si přečíst přinášející náměty pro další četbu dětí Učebnice jsou organicky doplněny texty na internetových stránkách nakladatelství Čítanka je členěna na základní část a na tzv lištu Informace na liště jsou orientované především na estetické a kontextové působení na žáka Příručka učitele Představuje nezbytnou součást učebnice Je komfortně zpracovaná, obsahuje návrhy analýzy jednotlivých textů, další úkoly a náměty pro práci žáků, náměty pro dramatickou výchovu, všechny údaje z Hledání souvislostí a všechny odpovědi na otázky na liště Od sedmého ročníku jsou součástí příručky i kopírovatelné předlohy Audionahrávka Audionahrávka (na audiokazetě i CD) je společná pro český jazyk a literaturu Přibližně dvě třetiny představují hudební ukázky, ukázky textů i vzorová četba textů a recitace z literatury doplňující čítanku Na internetových stránkách nakladatelství wwwfrauscz najdete zdarma ke stažení pokračování úryvků z čítanek, které je možno využít pro mluvní cvičení nebo pro samostatnou práci žáků Přehledně je zde zpracován slovníček autorů, umožňující žákům samostatné vyhledávání informací
NOVINKA 0
Další produkty od výrobce Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Další produkty v kategorii Český jazyk