Logo Logo
Účetní případy pro praxi 2021 - Hruška Vladimír
Účetní případy pro praxi 2021 - Hruška Vladimír
Krátky popis Unikátní produkt Účetní případy pro praxi 2021 - Hruška Vladimír od výrobce Grada Publishing, a.s. u nás najdete levně od 329 Kč
Obvyklá cena
  • 329
Výrobce/Značka
Grada Publishing, a.s.
EAN 9788027131051
Hodnocení
Podle platných účetních předpisů. Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních případů. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny nejen pomocí „téček“, ale i přehlednými tabulkami.   Při řešení případů se vychází ze vzorového účtového rozvrhu pro aktuální účetní období. Publikace je určena odborné veřejnosti, především studentům a účetním praktikům, kterým může posloužit při řešení konkrétních problémů v každodenní praxi.   Z obsahu knihy Účetní případy pro praxi 2021 Předmluva   1. Aktuální změny 1. 1 Příspěvky Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR 1. 2 Informace GFŘ 1. 3 Interpretace NÚR 2. Další důležité informace 2. 1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu 2. 2 Účetní závěrka 3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek 3. 1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 3. 2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 3. 3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 3. 4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 3. 5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 3. 6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek 3. 7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 3. 8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 3. 9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku 4. Účtová třída 1 – zásoby 4. 1 Účtová skupina 11 – Materiál 4. 2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti 4. 3 Účtová skupina 13 – Zboží 4. 4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby 4. 5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám 5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 5. 1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně 5. 2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech 5. 3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry 5. 4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci 5. 5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek 5. 6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty 5. 7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy 6. 1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 6. 2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) 6. 3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 6. 4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací 6. 5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky 6. 6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům 6. 7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky 6. 8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv 6. 9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování   7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky 7. 1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy 7. 2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření 7. 3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření 7. 4 Účtová skupina 45 – Rezervy 7. 5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím 7. 6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky 7. 7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka 7. 8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel 8. Účtová třída 5 – náklady 8. 1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy 8. 2 Účtová skupina 51 – Služby 8. 3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady 8. 4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky 8. 5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady 8. 6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti   8. 7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady 8. 8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti 8. 9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 8. 10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů  9. Účtová třída 6 – výnosy 9. 1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží 9. 2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy 9. 3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy 9. 4 Účtová skupina 69 – Převodové účty 10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty 10. 1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát.
NOVINKA 1
Další produkty od výrobce Grada Publishing, a.s.
Další produkty v kategorii Účetnictví a daně