Logo Logo
Strategický marketing - Jakubíková Dagmar
Strategický marketing - Jakubíková Dagmar
Krátky popis Diskontní produkt Strategický marketing - Jakubíková Dagmar od výrobce Grada Publishing, a.s. u nás najdete výhodně od 495 Kč
Obvyklá cena
  • 495
Výrobce/Značka
Grada Publishing, a.s.
EAN 9788024746708
Hodnocení
Strategie a trendy ? 2, rozšířené vydání Publikace uznávané autorky se jako jediná na českém trhu komplexně věnuje problematice strategického marketingu, tvorbě marketingových strategií a trendům v této oblasti Publikace je určena jak marketingovým praktikům, manažerům a podnikatelům, tak studentům vysokých škol a MBA studií i dalším lidem, kteří mají zájem hlouběji proniknout do tajů marketingu Upozorňuje na důležitou úlohu strategického řízení v životě firem a organizací a na jeho provázanost s marketingem Přehledně zasvěcuje do problematiky strategického marketingu, vysvětluje jeho obsah a důležitost v rámci každého podnikání Od podstaty strategického marketingu se dostáváme k jednotlivým etapám strategického řídícího procesu, kterými jsou situační analýza včetně predikce budoucího vývoje, plánování, realizace a kontrola, a to jak na úrovni celé firmy, tak na úseku marketingového řízení Velká část knihy je věnována konkrétním strategiím v rámci produktové, distribuční, cenové a komunikační politiky firmy Nové vydání se více zaměřuje na úlohu strategického řízení a pozici strategického marketingu, podrobněji se věnuje analytické fázi strategického řízení a zejména uvádí více marketingových strategií, jejich popis a určitou systematizaci Zcela nově se kniha věnuje implementaci marketingových strategií, možnostem organizace marketingu ve firmě a marketingové kontrole Srozumitelný výklad je doplněn příklady z praxe reálných firem Z obsahu Obsah O autorce 10 Předmluva 11 1 Strategické řízení firem a organizací - limitující faktor marketingového procesu13 11 Podstata podnikání 14 12 Podstata a důležitost strategického řízení firem a organizací 16 121 Vize 18 122 Poslání - mise 20 123 Globální firemní cíle 25 124 Analýza prostředí, podnikatelského portfolia a scénáře vývoje prostředí 28 125 Typologie firemních strategií 29 13 Proces strategického řízení v kostce 39 131 Strategické plánování 40 132 Realizace 41 133 Kontrola 42 14 Vzájemné vazby mezi strategickým řízením a strategickým marketingem 43 Shrnutí 43 2 Marketingová koncepce 45 21 Vývoj podnikatelských koncepcí 46 22 Marketing 51 221 Marketingový směnný proces - marketingová koncepce 53 23 Trhy a konkurenční prostor 59 231 Analýza poptávky a nabídky 60 232 Typy trhů 64 233 Velikost, analýza a struktura trhů - kvantifikace poptávky 67 234 Změny podoby trhů a tendence v jejich vývoji 69 235 Tržně orientované strategie 70 Shrnutí 71 3 Rozvoj a plánování strategického marketingu73 31 Strategický marketing 74 311 Strategický marketing jako součást marketingového procesu tvorby a předávání hodnot 78 32 Strategické marketingové řízení 79 33 Marketingové strategické plánování 80 331 Stručný přehled typů a stylů plánování 82 34 Jednotlivé fáze marketingového strategického plánování 83 341 Fáze analýzy a prognózy 83 342 Cíle a strategie podnikatelských oborů / strategických podnikatelských jednotek 83 343 Určení strategie subjektů trhu 84 344 Zhodnocení a volba strategií 84 345 Strategické rozpočtování 84 346 Implementace marketingových strategií 85 347 Kontrola marketingové strategie 85 35 Marketingový plán 86 36 Přístupy, metody a operace v marketingovém strategickém projektování 90 Shrnutí 92 4 Marketingová situační analýza a predikce vývoje 93 41 Situační analýza 94 42 Analýza prostředí firmy 97 421 Vnější prostředí 98 422 Vnitřní prostředí 109 43 Predikce vývoje prostředí 112 44 Proces strategické analýzy a predikce vývoje 115 45 Marketingový informační systém a social business 118 46 PIMS program 123 461 Užitečnost programu PIMS 125 Shrnutí 126 5 Specifické metody marketingové situační analýzy 127 51 Marketingová situační analýza a metody interpretace dat 128 52 SWOT analýza, matice TOWS a matice SPACE 129 53 Metody portfolio analýzy a jejich modifikace 132 531 Portfolio matice BCG (Boston Consulting Group) - The Growth Share Matrix 133 532 Portfolio matice GE (General Electric Business Screen) firmy McKinsey 139 533 Portfoliové matice životního cyklu odvětví (prostředí) 141 534 Ohmaeho strategická matice 143 54 Analýza zákaznického portfolia 144 55 Analýza zkušenostního efektu, tzv zkušenostní křivky 144 56 Analýza strategických skupin 146 57 Analýza konkurenční výhody 147 58 Analýza struktury sortimentu nabídky - model Petra Druckera 148 59 Analýza tržních mezer - GAP analýza 149 510 Souřadnicové sítě 150 511 Metoda ABC (P-Q analýza či Paretto analýza) 151 512 Benchmarking 153 Shrnutí 153 6 Strategické marketingové cíle a marketingové strategie 155 61 Stanovení marketingových cílů 156 62 Příprava marketingové strategie 160 621 Cílové trhy a cílový marketing 160 63 Formulování marketingových strategií 172 64 Vyhodnocování strategií 187 65 Formulování programu 188 Shrnutí 188 7 Marketingový mix 189 71 Volba strategie marketingového mixu 194 72 Audit marketingového mixu 195
NOVINKA 0
Další produkty od výrobce Grada Publishing, a.s.
Další produkty v kategorii Podnikání a management