Logo Logo
Cif Professional čistící sprej - trouba a gril 750 ml
Cif Professional čistící sprej - trouba a gril 750 ml
Krátky popis Kvalitní a levný produkt Cif Professional čistící sprej - trouba a gril 750 ml od výrobce Cif u nás najdete zlevněný od 139 Kč
Obvyklá cena
  • 139
Výrobce/Značka
Cif
EAN 7615400155224
Hodnocení
Silně znečištěné a mastné povrchy v potravinářských provozech Cif Professional řada čistících prostředků pro profesionální úklid bez námahy Čisticí prostředek na trouby a grily Cif Oven & Grill je neagresivní alkalický čisticí prostředek pro denní čištění Je určen na silně znečištěné a mastné povrchy v potravinářských provozech, jako např trouby grily a konvektomaty Směs alkalických a povrchově aktivních látek při denním použití rozpouští a dokonale odstraňují silné usazeniny Bezpečnostní upozornění:   Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 - Nevdechujte páry nebo aerosoly P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře   » Obsah 750 ml
NOVINKA 0
Další produkty od výrobce Cif
Další produkty v kategorii Kuchyň